Login

Menu

AeroLogic® Funktionsprincip


AeroLogic® linjen av Luftsystems-renare har omsorgsfullt framtagits för att ge bakteriedödande ultraviolett exponering för luftflöde och ytdesinfektion. Dosen, som den applicerar till ultraviolett desinfektion är en funktion av tid och intensiteten, av ultraviolett strålning, till vilket luftflödet och ytor är exponerat. För att se mer om funktionsförloppet, var snäll och läs bruksanvisningen listad nedan...

AeroLogic® AD12-AD64 [1,2,4 lamp unit] Owner's Manual 

 


 
AeroLogic® is a registered trademark of the Atlantic Ultraviolet Corp.