Login

Menu

SaniLight® Industriella Modeller & Lamp Data

SLIMLINE BAKTERIEDÖDANDE LAMPOR
Modell Lampa Total
Ultraviolett
Effekt(1)
Dimensioner (cm)

Effektiv
Livslängd

Längd Bredd Höjd
D 12-1S 05-1500-R 3.1 Watt 33.7 12.7 9.53 10,000 tim.
D 18-1S 05-1340-R 5.8 Watt 48.9 12.7  9.53 10,000 tim.
D 24-1S 05-1348-R 8.5 Watt 64.2 12.7 9.53 10,000 tim.
D 30-1S 05-1352-R 11.2 Watt 79.4 12.7 9.53 10,000 tim.
D 36-1S 05-1343-R 13.8 Watt 94.7 12.7 9.53 10,000 tim.
D 48-1S 05-1334-R 19.3 Watt 125.1 12.7 9.53 10,000 tim.
D 64-1S 05-1338A-R 25.0 Watt 165.8 12.7 9.53 10,000 tim.
D 12-2S 05-1500-R (2) 6.2 Watt 33.7 12.7 9.53 10,000 tim.
D 18-2S 05-1340-R (2) 11.6 Watt 48.9 12.7 9.53 10,000 tim.
D 24-2S 05-1348-R (2) 17.0 Watt 64.2 12.7 9.53 10,000 tim.
D 30-2S 05-1352-R (2) 22.4 Watt 79.4 12.7 9.53 10,000 tim.
D 36-2S 05-1343-R (2) 27.6 Watt 94.7 12.7 9.53 10,000 tim.
D 48-2S 05-1334-R (2) 38.6 Watt 125.1 12.7 9.53 10,000 tim.
D 64-2S 05-1338A-R (2) 50.0 Watt 165.8 12.7 9.53 10,000 tim.
(1) Ultraviolett effekt vid 254 nanometrar vid 100 timmar och 26 grader C (uppskattat).
-Standardenheter levereras med kabel, utan stickkontakt. Stickkontakt finns som alternativ - specificera vid beställning.
-120 Volt 60 Hz och 220 Volt 50 Hz. enheter är standard - specifcera vid beställning
-Konsultera fabriken angående särskilda strömbehov
*Hg - LAMPOR INNEHÅLLER KVICKSILVER, och skall därför deponeras enligt lag.
COLD CATHODE BAKTERIEDÖDANDE LAMPOR (för kallare miljöer)
Modell Lampa Total
Ultraviolett
Effekt(1)
Dimensioner (cm)

Effektiv
Livslängd 

Längd Bredd Höjd
D 12-1CC 05-0052a 1.4 Watt 33.7 12.7 9.53 20,000 tim.
D 18-1CC 05-0040 3.2 Watt 48.9 12.7 9.53 20,000 tim.
D 24-1CC 05-1118 5.0 Watt 64.2 12.7 9.53 20,000 tim.
D 36-1CC 05-0044 8.5 Watt  94.7 12.7 9.53 20,000 tim.
D 48-1CC 05-0042-R 11.2 Watt  125.1 12.7 9.53 20,000 tim.
D 18-2CC 05-0040 (2) 6.4 Watt 48.9 15.3 9.53 20,000 tim.
D 24-2CC 05-1118 (2) 10.0 Watt 64.2 15.3 9.53 20,000 tim.
D 36-2CC 05-0044 (2) 17.0 Watt 94.7 15.3 9.53 20,000 tim.
D 48-2CC 05-0042-R (2) 22.4 Watt 125.1 15.3 9.53 20,000 tim.
(1) Ultraviolett effekt vid 254 nanometrar vid 100 timmar och 26 grader C (uppskattat).
-Standardenheter levereras med kabel, utan stickkontakt. Stickkontakt finns som alternativ - specificera vid beställning.
-120 Volt 60 Hz och 220 Volt 50 Hz. enheter är standard - specifcera vid beställning
-Konsultera fabriken angående särskilda strömbehov
*Hg - LAMPOR INNEHÅLLER KVICKSILVER, och skall därför deponeras enligt lag.