Login

Menu

AeroLogic® Reservdelar

AeroLogic®
Modeller

Ytbytes
Lampor
Steadfast Lamp Hållare Ytbytes Ballaster
120v 50/60Hz
Art. Nr.
220v 50/60Hz
Art. Nr.
AD12 05-1500-R 05-1319 (2) 10-0137 (1) 10-0136 (1)
AD12-2 05-1500-R 05-1319 (2) 10-0137 (2) 10-0136 (2)
AD12-4 05-1500-R 05-1319 (2) ring ring
AD18 05-1340-R 05-1319 (2) 10-0137 (1) 10-0136 (1)
AD18-2 05-1340-R 05-1319 (2) 10-0137 (2) 10-0136 (2)
AD18-4 05-1340-R 05-1319 (2) ring ring
AD24 05-1348-R 05-1319 (2) 10-0137 (1) 10-0136 (1)
AD24-2 05-1348-R 05-1319 (2) 10-0137 (2) 10-0136 (2)
AD24-4 05-1348-R 05-1319 (2) ring ring
AD30 05-1352-R 05-1319 (2) 10-0137 (1) 10-0136 (1)
AD30-2 05-1352-R 05-1319 (2) 10-0137 (2) 10-0136 (2)
AD30-4 05-1352-R 05-1319 (2) ring ring
AD36 05-1343-R 05-1319 (2) 10-0137 (1) 10-0136 (1)
AD36-2 05-1343-R 05-1319 (2) 10-0137 (2) 10-0136 (2)
AD36-4 05-1343-R 05-1319 (2) ring ring
AD48 05-1334-R 05-1319 (2) 10-0137 (1) 10-0136 (1)
AD48-2 05-1334-R 05-1319 (2) 10-0137 (2) 10-0136 (2)
AD48-4 05-1334-R 05-1319 (2) ring ring
AD64 05-1338A-R 05-1319 (2) ring ring
AD64-2 05-1338A-R 05-1319 (2) ring ring
AD64-4 05-1338A-R 05-1319 (2) ring ring

AeroLogic® is a registered trademark of the Atlantic Ultraviolet Corp.
Hg - LAMPOR INNEHÅLLER KVICKSILVER, hantera enligt deponeringslagar, se: www.lamprecycle.org