Login

Menu

Bio-Logic® Ultraviolett Dosering

ORGANISM ALTERNATIVT NAMN TYP SJUKDOM Dos*
Bacillus subtilis spores B. subtilis Bakteria ———— 22,000
Bacteriophage Phage Virus ———— 6,600
Coxsackie virus ———— Virus Intestinal Infection 6,300
Shigella spores ———— Bakteria Bakteriell Dysenteri 4,200
Escherichia coli E. coli Bakteria Matförgiftning 6,600
Fecal koliforma ———— Bakteria Tarminfektion 6,600
Hepatitis A virus Infectious Hepatitis virus Virus Hepatit av Levern 8,000
Influensa virus Influensa virus Virus Influensa 6,600
Legionella pneumophila ———— Bakteria Legionella Sjukdom 12,300
Salmonella typhi ———— Bakteria Tyfoid Feber 7,000
Staphylococcus aureus Staph Bakteria Matförgiftning,
Akut Förgiftning, etc.
6,600
Streptococcus spores  Strep Bakteria Halsfluss 3,800

Vid korrekt användande för att desinfektera klart vatten, Bio-Logic Vattenrenare ger en ultraviolett dosering över  30,000 mikrowatt sekonder per kvadratcentimeter (µWSek/cm2), eller 30 mj/cm². 

* Minimal Ultraviolett dosering (µWSec/cm2) som behövs för att inaktivera mer än 99% av specifika mikroorganismer.