Login

Menu

AeroLogic® Installationsbilder

AeroLogic® AD-24-4 installerad i ett ventilationssystem i en villa
AeroLogic® AD-24-4 installerad i ett ventilationssystem i en villa
Sentinel™ Fjärrstyrd Lampindikator övervakar driften av lampan och kan monteras upp til 7 m från den ultravioletta enheten.

Ritning av AeroLogic® AERO-20, AD-24-2 and AD-24-4 installerad i en ventilationskanal.

Ritning av AeroLogic® AERO-20, AD-24-2 and AD-24-4 installerad i en ventilationskanal.

AeroLogic® is a registered trademark of the Atlantic Ultraviolet Corp.