Login

Menu

Tank Master™ Produktöversikt

 
Tank Master uv liquid tank storage  sanitizers

Ultraviolett  Bakteriedödande Desinfektionsarmatur för Hålltankar, Vattentankar och Vattenreservoirer, Tankdesinfektion/Tank desinfektion.


Ett utmärkt alternativ för vattenrening, då bakterie, mögel och algdesinfektion behövs i vattentankar. Allt från små till stora tankar, så flera enheter kan monteras för optimal effekt.

Tank MasterUtrustning monteras i befintliga hålltankar för att ge sanitär tillförsel och desinfektion av vatten.

Användningsområden
Desinfektion av vatten hålltankar och vattensystem ger unika problem och utmaningar i när det gäller underhåll av en steril miljö av dess innehåll.

Luftutrymmet i en vattentank är en ideal miljö för bakterieväxt, mögel och andra mikroorganismer som leder till förorening av luften och insidan av tanken. Tank Masterserien av multi-funktions desinfektion av vattnet och luftutrymmet, bakteriedödande ultravioletta armaturer är speciellt designade för att möta dessa utmaningar. Tank Master desinfekterar luftutrymmet och ytor i hålltanken. Desinfektion möjliggörs genom att belysa innehållet med bakteriedödande ultravioletta strålar, utan användandet av värme eller kemikalier, som kan påverka smakt, färg, lukt osv.

Tank Master Vatten- och tankdesinfektion består av en bakteriedödand ultraviolett lampa försluten i en kvartsstav, förseglad av en statisk mutter som drivs av en extern ballast med stickkontakt. Tank Master designen tillåter lamp/kvartsstav enheten att monteras horisontellt i en hålltank eller hängande vertikalt från toppen av hålltanken.

Installation & Underhåll
Tank MasterBakteriedödande enheter är designade för användning i vattenkanaler och vattentankar som visas i bilden nedan. Elfacket skall skyddas från fukt. Lampa/kvartsstavsmontering är inte rekommenderat där de är täkta med vätska och där trycket övertiger 0,34 bar (5 psi).
Lampa och kvartsstaven skall rengöras periodiskt för att upprätthålla en hög transmission av ultravioletta strålar. Enivsa fläckar som inte kan tas bort med  alkohol eller lösningsmedel kan normalt tas bort med en utspädd saltsyra. Lampor har en uppskattad effektiv lisvstid på 10,000 timmar.Tank Master är ett registrerat varumärke av Atlantic Ultraviolet Corp.