Login

Menu

Produktfördelar

Modell S2400C

Effektiv: I princip alla mikroorganismer utsätts för Sanitron® UV desinfektion.

Ekonomisk: Hundratals liter renat vatten för varje krona spenderad i driftkostnad.

Säker: Ingen risk för överdosering då inga farliga kemikalier används.

Snabb: Vattnet är redo att användas när det har passerat renaren. Ytterligare kontakt behövs inte.

Enkel: Enkel installation och underhåll. Den kompakta enheten kräver väldigt litet utrymme.

Automatisk: Kontinuerlig eller periodisk desinfektion utan extra tillsyn eller mätning.

Inga Kemikalier: Ingen klorinsmak eller frätande problem.

Mångsidig: Kapacitet från 11 till 1,570 liter per minut (l/min.).


   Sanitron® Ultravioletta Vattenrenare