Login

Menu

MightyPure® Bakteriedödande Lampor

Alla STER-L-RAY™ lampor som används i MightyPure™ enheter är av lågtryckstyp vilket ger en max effektivitet när det gäller att producera de begärda bakteriedödande strålarna.

 

Lamp Nr. Modell Nr. Lampans -Längd Ström-förbrukning [Watt]
(1)
UV Uteffekt [Watt] (2) Effektiv Livslängd [Tim.]
05-1400-R MP13A 227 mm
8-15/16"
10 2.3 10,000
05-1098-R MP16A 302 mm
11-7/8"
14 3.7 10,000
05-1097-R MP22A 451 mm
17-3/4"
20 6.4 10,000
05-1343-R MP36C 860 mm
33-7/8"
39 13.8 10,000
05-1334-R MP49C 1165 mm
45-7/8"
50 19.3 10,000
 
(1) Totala strömförsörjningen inkluderar ballastfall (uppskattat).
(2) Maxeffekt vid 254 nanometrar.

Lamporna ovan är speciellt utvecklade och är rekommenderade för användning med
MightyPure™ vattenrenare.
Alla STER-L-RAY™ lampor som används i MightyPure™ enheter är av lågtryckstyp och ger max effektivitet i produktion av den behövliga bakteriedödande strålningen. Utöver den uppenbara fördelen av den högeffektiva och låga strömförbrukningen så är det ingen risk för överhettning (som många andra lamptyper). Följaktligen behövs då ingen extra utrustning för att kontrollera överhettning.

VARNING:
 Exponering av direkta eller reflekterande bakteriedödande ultravioletta strålar ger svåra ögonirritationer och irriterad hud. Personer som utsätts för denna typ av exponering måste använda godkända ansiktsskydd, handskar och klädsel.

Hg – LAMPOR INNEHÅLLER KVICKSILVER, och skall därför deponeras enligt lag.

 

 

 

   MightyPure® Ultravioletta Vattenrenare