Login

Menu

Bio-Logic® & Pure Water Pack™ Installation & Skötsel

 

 -Normal bytesintervall av filterpatroner är var 12:e månad. Med tiden så kommer trycket i kranen avta, detta är en indikation om att filterpatronerna börjar bli mättade och måste bytas.

-Vid dåliga vattenförhållanden så kan filtren sätta igen sig snabbare, innan de 12 månaderna, med följd att trycket i kranen avtar. I dessa fall, byt filterpatronerna genast, då detta kommer att återställa trycket.

 

Bio-Logic® & Pure Water Pack™ Installation & Skötsel

- Pure Water Pack är designad att fungera med en minimal skötsel, förutsatt att vattenkvaliteten inte överstiger max rekommenderade nivåer.
- Normal bytesintervall av filterpatroner är var 12:e månad. Med tiden så kommer trycket i kranen avta, detta är en indikation på att filterpatronerna börjar bli mättade och måste bytas.
- Vid dåliga vattenförhållanden så kan filtren sätta igen sig snabbare, innan de 12 månaderna, med följd att trycket i kranen avtar. I dessa fall, byt filterpatronerna genast, då detta kommer att återställa trycket.
- Lampbyte rekommenderas var 10.000 timmar av drift (ca 12 månaders kontinuerlig drift).
- Rengöring av kvartsstaven görs, när omständigheterna kräver det.

 


BioLogic®, Ster-L-Ray and Easy-Off Retainer Cap are trademarks of the Atlantic Ultraviolet Corp.