Login

Menu

Infinity™ Funktionsförlopp


1 - Vätska kommer in i Infinity Desinfektionssystem och flödar in i det ringformiga utrymmet mellan kvartsstaven och kammarens våg.
2 - Inom kammaren, vätskan exponeras för högintensiva bakteriedödandestrålar.
3 - Vätska som lämnar renaren är färdigt för bruk.
 

Infinity™ is a trademark of the Atlantic Ultraviolet Corp.

 Infinity Vätskedesinfektionssystem