Login

Menu

Ecologic™

Lufttillförsel/Luftning/Ozontillförsel/Syresättning av vatten.

Syresatt/luftat vatten har länge varit förknippade med rent vatten. 
Syresättning av vatten händer i naturen när naturliga processer som finns i vattenfall och turbulenta vattendrag och floder ger maximal cirkulation och absorberar syre från luften.

I motsatt liknelse så är nästan dessa processer helt frånvarande i stangnerande och stillastående dammar och sjöar, där syreförbrukning och avlagringar berövar dem på sin naturliga skönhet och ekologiska balans.

Ecologic™ är en utmärkt enhet för att rena dammar på golfbanor, kommunala dammar, dammar och mindre sjöar i offentliga miljöer. Fiskar och annat vattenburet liv får en otroligt positiv förändring i sin vardag medan alger och ogräs stryps på sin koldioxid och får mycket svårare att överleva.