Login

Menu

Produktöversikt

Sanitron® Ultraviolet Water Purifiers


Sanitron®, Är en UV renare för hushåll eller mindre komersiella anläggningar. Dessa enheter är ett utmärkt val för många ändamål; allt från ett hushåll till Processindustrier och Samfällighetsföreningar; där fullt underhåll på enheterna kan utföras samtidigt som anläggningen körs med optimal/full effekt/desinfektion. Även vattenrening till båt, stuga och pool för att nämna några.

- Från 11 to 1,570 liter per minut [l/min.], 660 to 95,000 liter per timme [l/tim.]
- För dricksvatten och för användningsområden där hög reningsgrad behövs
- 316 rostfritt stål som är elektropolerat och passiviserat för att ge en attraktiv yta och pålitlig funktion
- Ett huvud som kan tas bort och roteras individuellt för en enklare installation
- Easy-Off™ huv gör det enkelt att byta lampan utan att stänga av vattnet eller att tömma kammaren
- Kvartsstav som är utformad under smältning vid tillverkning vilket gör den optimal vid normala vattenförhållanden
- Dräneringsplugg för behändig dränering av vattenrenarens kammare
- Tittport som ger en positiv indikation att den bakteriedödande lampan fungerar
- Avtagbart huvud - enheten tas lätt isär om reparation är nödvändig. Inga speciella verktyg behövs
- Modell S2400C och större modeller har två avtagbara huvuden
- Patenterad tvåvägs torkarmekanism som rengör kvartsstaven utan nedmontering eller driftsavbrott av vattenrenaren.

 

  Sanitron® Ultravioletta Vattenrenare