Login

Menu

Funktionsförlopp

(1) Filtrerat vatten går in i den ultravioletta  kammaren där det flödar mellan kvartsstaven och kammarens vägg.

(2) Torkarsegmenten framkallar turbulens i den flödande vätskan så att flyktiga mikroorganismer får en jämn exponering av de dödliga ultravioletta strålarna.

(3) En halvgenomskinlig tittport ger en positiv indikation av den bakteriedödande lampans funktion.

(4) Torkarmekanismen ger möjligheten till periodisk rengöring av kvartsstaven utan nedmontering eller driftsavbrott av vattenrenaren.

(5) Vatten lämnar renaren och är då färdigt för bruk.


   Sanitron® Ultravioletta Vattenrenare