Login

Menu

Vad är Ultraviolett Ljus?

Ultraviolett ljus är en del av ljusspektrumet, som är indelat i tre våglängdsdelar:
- UV-C, från 100 nanometrar (nm) till 280 nm
- UV-B, från 280 nm till 315 nm
- UV-A, från 315 nm till 400 nm

 

Vad är bakteriedödande ultraviolett?
UV-C ljus är bakteriedödande - det desarmerar DNA't hos bakterie, virus och andra patologiska ämnen och därmed förstör deras förmåga att orsaka sjukdomar. Speciellt, UV-C ljus orsakar skador på kärnsyran hos mikroorganismer genom att bilda band mellan vissa närliggande DNA baser. Formationen av dessa band förhindrar DNA't från att replicera sig och organismen kan inte fortplanta sig. Faktum är den att om organismen försöker att replicera sig så dör den.

 


Vad är fördelarna med bakteriedödande uv?
Ultraviolett teknologi är ett icke kemikaliskt sätt att desinfektera. Inom denna metod av desinfektion så är inget tillsatt vilket gör den enkel, kostnadseffektiv och kräver väldigt lite skötsel. Ultraviolett renare använder bakteriedödande lampor som är designade och kalkylerade att producera en viss dos av ultraviolett (normalt minst 16,000 mikrowattssekunder per kvadrat centimeter men många enheter använder faktiskt en mycket högre dos.) Principen av designen är baserad på att en produkt av tid och intensitet - man måste ha en viss mängd av båda för att få en framgångsrik design.

Här är bara några få användningområden...

Dricksvatten
- under diskbänkar och vattenautomater
- flygplan, båtar & husbilar
- vattenbrunnar & vattencisterner
- simbassänger & bubbelkar
- jordbruk, gårdar & campingplatser
- skolor & hotell
- akvarium, hönseri och plantskolor
- istillverkning och ismaskiner
Matindustrin
- bryggerier
- läsk, fruktdrycker och juicer
- flaskfyllningsindustrier
- mejerier
- flytande socker, sötningsmedel och ätbara oljor
- vattenbaserade smörjmedel
- rent tvättvatten
 
Läkemedel
- läkemedelsproduktion
- laboratorieer, sjukhus och kliniker
- mödravårdscentraler
- patologilaboratorier, njurdialyser
- djuruppfödning
Industrier
- kosmetik och elektronikproduktion
- damm & sjöåtervinning
- tvättvatten
 

 


Hur fungerar ultravioletta renare?
Atlantic Ultraviolet Corporation's renare innehåller en eller flera bakteriedödande ultravioletta lampor. Ster-L-Ray™ bakteriedödande lampor producerade av Atlantic Ultraviolet Corporation, är tuber som innehåller kvicksilverånga och de producerar korta ultravioletta lågtrycksvågor som är dödliga för mikororganismer. Omkring 95% av den ultravioletta energin som utstålas är vid kvicksilver resonanslinjen av 254 nanometrar. Denna våglängd är i regionen av max bakteriedödande effektivitet och är otroligt dödlig för virus, bakterie och mögel. Därigenom, allt vatten eller luft som passerar genom kammaren är exponerat av det bakteriedödande uv-ljuset och det genetiska materialet av mikroorganismerna desarmeras, vilket förhindrar dem att fotplanta sig vilket gör dem ofarliga.