Login

Menu

Ecologic™Produktöversikt - Syresättning & Ozontillförsel

Ecologic™Produktöversikt - Syresättning & Ozontillförsel- behandlar upp till 18,000 kvadratmeter
- kombinerar redan fungerande teknik genom syresättning och ozontillförsel
- effektiv mot att ta bort alger, syretillsätta vatten och ta bort lukter
- förskönar, syresätter och återupplivar stangnerad sjöar och dammar
- kemikaliefri och giftfri, vilket är säkert för människor och vattenburet liv
- låg strömförbrukning och minimalt underhåll behövs
- automatisk och kontinuerlig behandling utan någon driftspersonal


Syretillsättning
Syretillsatt vatten har länge varit förknippat med rent vatten. Syretillsättning av vatten sker i naturen när naturliga processer som vattenfall och turbulenta vattendrag bidrat till att maximera cirkulation och absorbering av syre från luften. Motsatta detta, så är dessa processer nästan helt frånvarande i stangnerade sjöar och dammar, där syreförbrukning och avlagringar berövar dem på dess naturliga skönhet och ekologiska balans.
Som respons på dessa problem har vi Eco-Logic™ Pond & Lake Reclamation System som använder en innovtiv syresättningsmetod som direkt introducerar livsnödvändiga, luftburet syre till botten av en sjö eller damm. Där flytkraften från de små stigande luftbubblorna cirkulerar, omstrategierar och återupplivar det syrefattiga vattnet.
Därutöver, så ersätter syret koldioxid som ventileras ut i atmosfären. Denna reduktion av tillgänglig koldioxid reducerar i sin tur mängden av vattenburna ogräs och alger som är beroende av koldioxiden för att över leva. Samtidigt, via de nya förhöjda upplösliga syrenivåerna som gynnar förökningen och hälsoståndet hos fisk och andra syre-behövande vattenburet liv.


Ozontillförsel
Ozon (O3) är en naturligt förekommande triatomisk form av syre, vilken har en mycket högre oxidereingspotential än vanlig molekulär syre (O2). Ozons egenskaper som en stark oxideringsagent och effektiv desinfektering har lett till dess användande i kommunala dricksvatteningsverk. Ozon änvänds i vattenrening för att förgöra bakterie och alger och för att oxidera organiska och giftiga kemikalier. Resultatet av denna process är att ozonet återgår till vanligt molekulärt syre, som inte lämnar några skadliga rester, giftiga bi-produkter eller kemikalietillväxt att brottas med.
Eco-Logic™ Pond & Lake Reclamation System använder en speciellt framtagen ozon cell för att kontinuerligt och automatiskt producera ett ultra-rent ozon. Detta ozon är sedan kombinerat med luft under tryck innan det injiceras i botten av en sjö eller damm. Där är ozonet absorberat i vattnet med syre från tryckluft.
Denna ozonriklighet anänds för att påskynda och förstärka de välgörande effekterna av det upplösliga syret. Utöver detta, ozonet tjänar till att oxidera organiska- och giftiga ämnen som själva är resistenta mot syre.
Eco-Logic™ Pond & Lake Reclamation System är inte designad bara för att kombinera den beprövade tekniken av syresättning och ozontillförsel, utan också för att dra nytta av dessa processer ihop som inte kan uppnås från endera process enbart.