Login

Menu

Ecologic® Problem & Lösningar

Problemet
Tidig vår, stangnerade sjöar och dammar börjar bli bevuxna med alger som trivs och frodas med de stora mängder näringsämnen och sediment som byggs upp från förmultnade växter och djurmateria. I mitten av sommaren har dessa sjöar och dammar blivit mörka och grumliga och avger illa luktande odörer. allt eftersom denna gräsliga process fortlöper, så blir bristen på upplösligt syre gradvis värre och sjöarna och dammar berövas på sin förmåga att stödja fisk och marint liv.
 

Före Behandling, en stangnant, kvävd damm–oförmögen att rena sig själv.

Lösningen
Eco-Logic™ Pond & Lake Reclamation System introducerar direkt en kontrollerad kombination av luft och ozon till botten av sjön eller dammen.
Detta i sin tur främjer en positiv ekologisk balans i vattnet på ett antal sätt:
1. Direkt introduktionen av luft höjer syrenivåer genom hela vattenmängden.
2. Den rikliga mängden syre främjer överlevnaden och förökningen av fisk och marina organismer som förser sig på växter och organisk materia.
3. Det introducerad syret tränger undan koldioxid och därmed elimineras oönskade vattenburna ogräs och alger.
4. De stigande små bubblorna åstadkommer cirkulation och omorganisering av vattnet, genom att forsla infekterat vatte till utan, där giftiga gaser släpp ut och vattnet blir exponerat för solljus.
5. Den påtvingade rörelsen i vattnet skapar mer enhetlig vattentemperatur genom hela vattenmängden, vilket leder till förbättrad distribution av marint liv i sjön eller dammen.
6. Den kontrollerade mängden ozon (O3) fungerar i samband med det rikliga upplösliga syret (O2) för att bryta ned och oxidera även envisa gifte och organisk materia som är resistenta mot enbart syre. Ozon reducerar direkt, färg, turbiditet, lukter och oxiderar och fäller ut upplösta metaller.Med Behandling - Komplett vitalisering—en frisk damm med rent, syresatt vatten.