Login

Menu

För-& Efter Behandling

Ecologic®


För- Behandling...
- Flytande skum och alger blokerar soljlus the sunlight
- Låga nivåer av syre gynnar lite vattenburet liv i det här skiktet
- Multnade växter och vatten vattenlevande ämnen
- Syreseptiskt vatten som innehåller upplösta giftiga gaser
- Septiskt dy på botten
Med Behandling...
- Solljus penetrerar det klara vattnet på djupet
- Syreberikat vatten stimulerar ett rikt vattenburet liv
- Medförd cirkulation och omsättning tar bort upplösta giftgaser från bottenskikten
- Cirkulation medför jämna temperaturer och förbättrar fördelningen av vattenburet livFördelen... Eco-Logic™
behandlat vatten är härligt vatten - klart, rent och fritt från obehagliga lukter.
... ett nöje att skåda.