Login

Menu

Ecologic® Installation och Underhåll

Ecologic® Installation och Underhåll

Ecologic®  är en fristående enhet som installeras antingen inom- eller utomhus i närhet av vattnet som behandlas. Installation av lufttillförselslangen och en koppling till ett vanligt eluttag är allt som behövs.

Vanligt underhåll innfattar byte av lampa och förbrukade fläktblad till kompressorn var 10,000 timmar och rengöring av luftfilterelement vid behov.
 
 
Eco-Logic® är ett registrerat varumärke av Atlantic Ultraviolet Corp.